Een eeuw middenstand in Izegem

Een eeuw middenstand in Izegem


Unizo neemt u mee door meer dan 100 jaar middenstandsleven in Izegem, naar het gelijknamige werk van dr.Jean-Marie Lermythe.

Het idee ontstond bij de verhuis van het archief. De geschiedenis van de middenstand in Izegem is ongemeen boeiend.

Wanneer ondstonden de Batjes, was er ooit al ’s een handelsbeurs naar analogie met Puur Izegem? 

We graven in het verleden en komen telkens weer uit in het heden. 

  • De Katholieke Burgersbond


Eén van de voorlopers  van het huidige Unizo was de Katholieke Burgersbond. Opgericht in 1908 als reactie op de groepering van de Boerenbond en de Christelijke Syndicaten, moest de bond de belangen van de middenstand verdedigen.  De bond zou heel wat markante figuren voortbrengen, zoals Dokter Gits, bekend van zijn oorlogsdagboeken.  • De Middenstandsbond


Naast de Katholieke Burgersbond is ook de concurrerende Middenstandsbond een voorloper van het latere NCMV, nog later UNIZO. De Middenstandsbond werd pas later in 1920 opgericht. Vooral het katholieke en politieke karakter van de Katholieke Burgersbond was een doorn in het oog. Ook de Middenstansbond zou een sterke verwevenheid met het stedelijk leven ontwikkelen. Joseph Seynaeve was de stuwende kracht. Van de meubelzaak op de markt van Leon Vander Haegen, voorzitter van 1920 af, is een prachtige foto bewaard. Hij zou de eerste voorzitter van de gefusioneerde bonden worden na 1945.


  • Ontstaan van het NCMV


De twee concurrerende middenstandsverenigingen , nl. De katholieke Burgersbond en De Middenstandsbond hadden tussen de twee wereldoorlogen al gepoogd om samen te smelten, maar het zou duren tot na Wereldoorlog II, voor ze elkaar uiteindelijk vonden medio 1945.  Eerst heette de vereniging nog Christene Burgers- en Middenstandsbond, in 1948 werd het uiteindelijk NCMV. Meteen werd ook een dienst voor sociaal hulpbetoon opgezet onder de naam Sociaal Bureau.

In de periode tussen de twee wereldoorloge waren er al pogingen geweest om de Katholieke Burgersbond en de Middenstandsbond te fusioneren, dit ging  evenwel niet gemakkelijk. Zo had de Katholieke Burgersbond ooit een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Middenstandsbond met het verzoek "om  bijeen te komen om uw gedacht over de middenstandsbeweging in onze stad te aanhooren (...)" De briefwisseling werd later door de Middenstandsbond  gepubliceerd, wat dan weer kwaad bloed zette bij de Katholieke Burgersbond.  Na de Tweede Wereldoorlog werden de plooien gladgestreken. Een eerste algemene vergadering vond plaats op donderdag 22 februari 1945 in het toenmalige café Royal in de Nieuwstraat. Medio 1945 deelde de Mandelbode mee dat de organisatie ook een dienst voor sociaal hulpbetoon had opgericht. Leon Van der Haeghen werd de eerste voorzitter van de Christene Burgers- en Middenstandsbond. In 1948 wordt de organisatie een NCMV-afdeling.Copyright Unizo-Izegem vzw - p.a. Korenmarkt 24   8870 Izegem

BE0744.478.067   RPR Gent, afd. Kortrijk - All Rights Reserved